نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در سفری به ولایت هرات، صبح امروز سنگ تهداب نخستین انستیتوت زعفران افغانستان را بر زمین گذاشت. 

نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مراسم تهداب‌گذاری این انستیتوت گفته است که انستیتوت زعفران افغانستان به ارزش ۵۸.۸ میلیون افغانی تا پایان سال ۱۳۹۸ ساخته می‌شود.

به نقل از اعلامیه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، این نهاد، اولین و مجهزترین انستیتوت در افغانستان خواهد بود که برای بررسی علمی و معیاری به منظور ترویج، تحقیق، مسایل پالیسی و بازاریابی زعفران ایجاد می‌شود و تمام بخش‌های زعفران از پرورش تا بازاریابی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

آقای درانی میگوید ”نقش این انستیتوت در ترویج و تحقیق، بازاریابی و معیاری‌سازی کامل پرورش، برداشت و پروسس زعفران و میکانیزم‌های بازاریابی و رشد، فوق‌العاده خواهد بود و ما را در تطبیق طرح پنج ساله‌ی انکشاف زعفران افغانستان، کمک می‌کند.“

وزیر زراعت هم‌چنان گفت که پیش از این، آمارها حکایت داشت که میزان حاصلات زعفران در هرات، ۱۲ تن است، اما حالا خبر خوش نتیجه‌ی سروی‌های خانه‌به‌خانه است که صورت گرفته و نشان می‌دهد اندازه‌ی تولید زعفران در هرات، در سال ۱۳۹۷، بیش از ۱۵ تن بوده است.