در نتیجه در یک درگیری میان سارقین مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت هرات دو سازق مسلح و یک سرباز پولیس کشته و زخمی شدند.

وزارت داخله با انتشار یک خبرنامه گفته است که دوسارق مسلح حرفوی، دیروز در نتیجه درگیری با نیروهای پولیس ملی درولایت هرات کشته و زخمی شدند.

خبرنامه می افزاید، این سارقین، یک موتر را از مربوطات ولسوالی پشتون زرغون به سرقت برده بودند.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است ”به محض رسیدن اطلاع مبنی بر سرقت این موتر به پولیس، و اقدام به موقع پولیس، این سارقین در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون، شناسائی و درنتیجه درگیری با پولیس، یک تن سارق کشته ویکتن دیگر آن بعد از زخمی شدن همراه با یک میل تفنگچه، بازداشت شد.“

منبع می افزاید که دراین رویداد یک سرباز پولیس نیز جراحت سطحی برداشته است.