گروه طالبان با نشر اعلامیه ای به امریکا هشدار داده و گفته است که اگر امریکا بحث اصلی مذاکرات را روی خروج نظامیان خود متمرکز نسازد، تماس های این گروه با واشنگتن به تعویق خواهد افتاد.

در اعلامیه طالبان آمده است ”امریکایی ها چنانکه در ماه نومبر گذشته در نشست دوحه، اتفاق کرده بودند که در نشست آینده در مورد خروج نیروهای خارجی و عدم استفاده خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر، گفتگو می شود.“

اعلامیه می افزاید ”اما اکنون آن ها از آجندا مذکور به سوی دیگر سعی دارند و موضوعات تازه ای را به خواست خود اضافه می کنند. بناءً امارت اسلامی به امریکایی ها هشدار می دهد که اگر این وضعیت دوام بکند و امریکایی ها صادقانه وارد مذاکرات نشوند، امارت اسلامی مجبور می شود که گفتگوهای صلح و مذاکرات را تا زمانی که امریکا بجای فشار و تاکتیک ها برای صلح واقعی گام نگذارد، به تعویق بیندازد.“

این در حالی است که تلاش ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با مخالفان مسلح دولت جریان دارد.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در خصوص صلح افغاستان عصر روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سایر مقامات افغان در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرد.

ارگ ریاست جمهوری با انتشار یک اعلامیه گفته است ”داکتر خلیلزاد جزئیات سفرش را به کشورهای منطقه، هند، چین و امارات متحدۀ عربی ارائه کرده، گفت که هدف سفرش به کشورهای منطقه ایجاد اجماع منطقوی به منظور آغاز پروسۀ صلح بود و پس از سفر به کابل، به این سفرها ادامه خواهد داد. همچنان موصوف در این دیدار به پرسش های مطرح شده از سوی اشتراک کننده گان، پاسخ ارائه نمود.“