گروه طالبان در خبرنامه‌ی اعلام کرده اند که نمایندگان این گروه مذاکرات شان را امروز (دوشنبه) با هیأت امریکایی در امارات متحده عربی، آغاز می‌کنند.

هم‌چنان در خبرنامه که از سوی گروه طالبان نشر شده، آمده است که دراین نشست نمایندگان از کشورهای پاکستان، امارات متحدۀ عربی و عربستان سعودی نیز شرکت دارند. گفته می‌شود که این سومین دورمذاکرات میان گروه طالبان و آمریکا، بدون حضور دولت افغانستان است.

این درحالی است که طی روزهای گذشته در نشست وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان در مورد صلح افغانستان، بر همکاری مشترک در این راستا تأکید شد.