محمد عمر داوودزی، نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح گفته است که مذاکرات صلح نتیجه می دهد و صلح به زودی آمدنی است.

آقای داوودزی شام روز گذشته در مراسم اختتامیۀ دومین کنفرانس ملی ولسوالان که تحت عنوان «گفتمان ملیحکومتداری محلی» برگزار گردیده بود، خطاب به ولسوالان گفت ”مذاکرات صلح نتیجه می دهد و صلح به زودی آمدنی است، پس این پیام را به مردم محل برسانید. “

وی افرود که ما صلح پایدار می خواهیم، صلحی که عادلانه باشد و وحدت ملی ما در آن تقویت گردد.

نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح خاطرنشان کرد ”صلحی را که ملت می خواهد باید در چارچوب قانون اساسی باشد، به مشارکت بین المللی ضمانت بدهد و تحت رهبری و در چارچوب دولت باشد. “

محمد عمر داوودزی، وزیر پیشن امور داخله در آغاز این هفته از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری این کشور به عنوان مشاور ارشد وی در امور منطقوی برای اجماع صلح تعیین شد.