محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چندین پروژه اقتصادی به شمول”راه لاجورد“ را در ولایت هرات افتتاح میکند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری روز گذشته گفت با افتتاح راه لاجورد توسط رئیس جمهور، فردا شاه داجرای یکی از برنامه‌های مهم در بخش تجارت و ترانزیت خواهیم بود. با این کار،موقعیت تاریخی افغانستان احیا خواهد شد.

وی افزود که افغانستان سال‌های متمادی وابسته به یک مرزبود، ولی امروز روزنه‌های متعدد باز شده که محصول تلاش‌‌های موفقانه سیاست خارجی افغانستان و همکاران موفق ما در عرصه تجارت و ترانزیت است.

به گفته آقای مرتضوی با افتتاح راه لاجورد، ما منافع کشورهای منطقه را در بعد تجارت و منافع اقتصادی گره می‌زنیم. امیدواریم رویکردکشورهای منطقه نیز رویکرد اقتصادی باشد.

در عین حال اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت می گوید که راه لاجورد کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای تجارت و ترانزیت افغانستان و کشورهای منطقه است.

به گفته آقای عبدالرحیمزی، نخستین محموله که فردا از هرات انتقال می‌یابد شامل ۸۳ تن تار پخته، ۲۴ تن کشمش، ۲۶ تن خسته و ۲٫۶ تن کنجد می‌باشد.