مقام های ارتش در جنوب شرق افغانستان کشته شدن والی نام نهاد طالبان برای ولایت پکتیکا را تائید کرد.

قول اردوی ۲۰۳ تندر با نشر خبرنامه ای گفته  است که ملا پیر آغا والی نام نهاد طالبان برای پکتیکا در جریان عملیات نیروهای ویژه کشته شده است.

وزارت داخله افغانستان پیش از این با نشر خبرنامه یی گفته بود این عضو برجسته هراس افگنان طالب، در قریه ده خلیفه ولسوالی گومل ولایت پکتیکا، در یک عملیات ویژه و هدفمند، کشته شده است.

در خبرنامه همچنان آمده است در این عملیات، بشمول پیرآغا، چهارعضو دیگر این گروه نیز کشته شده اند و از نزد آنان، مقداری جنگ افزار و اسناد نیز بدست آمده است.

به گفته مقام های وزارت امو داخله، پیرآغا، یکی از اعضای مهم و والی نام نهاد گروه هراس افگنان طالب برای ولایت پکتیکا بود و در طراحی و سازماندهی حملات هراس افگنانه در ولایت پکتیکا نقش مهم داشت.