دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرده که کمیسیون تدارکات ملی در جلسه اخیر خود ۱۹ قرارداد به ارزش ۱۱،۹ میلیارد افغانی را منظور کرده است.

ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که در یکصد و هفتاد و سومین جلسه‌ هفته‌وار کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس اجرایی داکتر عبدالله عبدالله ، پس از بررسی ۲۱ مورد تدارکاتی، ۱۹ مورد به ارزش بیش از ۱۱.۹ میلیارد افغانی منظور شد.

خبرنامه می افزاید که قرارداد‌های عمده منظورشده شامل تدارک و نصب سیستم‌هایمستقل رادار، اعمار و بازسازی کانال‌های ارچی کندز، اعمار سرک‌های سنگ‌ فرش شهرچاریکار، اعمار بخش‌های ساختمان، برق، آبرسانی و کانالیزاسیون مهمان‌ خانه مقام ولایت پکتیا، اعمار دیوار احاطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی میباشد.

در خبرنامه همچنان آمده است که  تدارک تیل دیزل برای حفظ و مراقبت سالنگ‌ها، بازسازی سرک دومنده منگل – قلندر خوست، استخدام ارزیابی‌کننده‌ مستقل پروژه خدمات مشورتی دهلیز سالنگ (تونل جدید)، امور ساختمان ۲۷ باب پوسته کمربند شهری قوماندانی امنیه غزنی، تدارک پرزه‌جات وسایط ریاست عمومی لوژستیک وزارت امور داخله، تدارک گوشت برای زون ۱۰۱ آسمایی و تهیه چوب مورد نیاز قطعات و جزوتام‌های قوماندانی زون ۳۰۳ سپین‌غر می‌باشد.