مقامات نظامی در غرب  کشور میگویند که پیکر ۱۹ تن از شهدای سانحه هوایی ۹ عقرب ولایت فراه را به خانواده هایشان تسلیم کرده است.

قول اردوی ۲۰۷ ظفر با پخش خبرنامه میگوید ”پیکر ۱۹  تن از شهدای سقوط طیاره هیلکوپتر اردوی ملی که مورخ ۹ عقرب درساحه ولایت فراه باقی مانده بوددرنتیجه عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی به هرات انتقال به خانواده هایشان تسلیم داده شد. “

خبرنامه می افزاید”طی ۲۴ ساعت گذشته طبق راپورهای کشفی عملیات ویژه نیروهای اردوی ملی بخاطرجستجوی شهدای حادثه سقوط هیلکوپتراردوی ملی که مورخ ۹ عقرب سال روان براثرسانحه هوایی سقوط نموده بود درساحات ولسوالی انار دره ولایت فراه راه اندازی شد ،که خوشبختانه پیکر ۱۹ تن ازشهدای سانحه پیدا گردیده و به هرات انتقال به خانواده هایشان تسلیم داده شد. “

در خبرنامه همچنان آمده است ”همچنان دراین عملیات بتعداد ۸ تن ازدشمنان کشته ، ۴  تن دیگرشان زخمی گردیدند. “