مقامات نظامی در شمالکشور میگویند چهار عضو گروه طالبان در پی انفجار ماین خودشان در مسیر عمومی شاهراه قندوز-قلعه ذال کشته شده‌اند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین با نشر خبرنامه یی میگوید”حوالی ساعت ۸:۱۵ دقیقه شب گذشته گروه چهار نفری تروریستان طالب یک حلقه ماین بوشکه یی را میخواستند درکنارسرک عمومی مسیرشاهراه کندز- قلعه ذال جاسازی نمایند، که خوشبختانه حین جازسازی ماین انفجارنموده است، درنتیجه فرد ماین ساز همراه با ۳ تن ازهمکارانش به هلاکت رسیده و به افراد ملکی و نظامی کدام آسیب نرسیده است. “

گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌ است.

ولایت قندوز در شمال افغانستان یکی از ولایت‌های کلیدی کشور است که در سال های اخیر نا امنی ها به شماری ولسوالی های کلیدی این ولایت گسترش یافته است.