در پی حملات هوایی نیروهای نیرو های امنیتی چهار جنگجوی طالب بشمول یک فرمانده برجسته این گروه در ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان کشته و زخمی شدند. 

قول اردوی ۲۰۹ شاهین با پخش خبرنامه یی گفته است، حوالی ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز گذشته از اثرضربات هوایی درقریه میملیک ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان یک تن ازفرماندهان برجسته طالبان ولسوالی مذکوربنام ولی محمد کشته شده و ۳ تن ازافراد دیگرش به شدت زخم برداشته اند.

خبرنامه می افزاید که مورخ ۱۶ قوس ۱۳۹۷ حوالی ساعت ۴:۳۰ بعد ازظهر در نتیجه ضربات هوایی درقریه دایچی خانه ولسوالی قرغان ولایت فاریاب ۳ تن تروریست طالب کشته شده و ۳ تن دیگرازآنها شدیداً زخمی گردیده اند.

در خبرنامه همچنان آمده است که مورخ ۱۶ قوس حوالی ساعت ۵:۰۰ در یک عملیات مشترک کندک دهم کوماندو و قطعه ۰۹ امنیت ملی درقریه جات خواجه پسته ، چهارسری ومسیرشاهراه ولسوالی خان آباد وشهرکندز ۲ تن هراس افگن طالب کشته و ۳ تن دیگرازآنان شدیداً زخمی گردنده است.

گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌ است.