ناصر مکارم شیرازی از مراجع پرنفوذ قم که نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران است ترمیم بکارت دختران را جایز دانسته است.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون محافظه کار و مرجع تقلید در ایران در یک اعلامیه ی هفته پیش گفته است که دختران میتوانند در صورت ضرورت بخاطر حفظ جان و آبروی شان، به ترمیم بکارت اقدام کنند.

آقای مکارم شیرازی فتوا داده که “ترمیم بکارت دختران از باب ضرورت و برای حفظ جان مسلمانان جایز است”.

این فتوا در شبکات اجتماعی ایران با واکنشهای مواجه شده است و برخی هم آنرا نادرست و دروغ عنوان نموده، اما صحفه نشراتی آقای شیرازی گفته که این فتوا در پاسخ به سوالی است که از وی پرسیده شده و اصل مطلب چنین است: سوال: اگر دختری به هر دلیل بکارت خود را از دست داده باشد و آگاه شدن اقوام جان او را به خطر اندازد و ممکن باشد که منتهی به خون ریزی شود، آیا اجازه ترمیم به او می دهید؟’ ما در جواب گفته ایم: اگر کار به اینجا برسد از باب ضرورت و برای حفظ جان مسلمانان ترمیم جایز است”.

این نوشته از طریق سایت شفقنا که نزدیک به آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه مقیم عراق است، منتشر شده است.

ناصر مکارم شیرازی از مراجع معتبر تقلید در ایران و از نزدیکان حکومت آن کشور است و همچنان دیدگاهش با حکومت ایران همسویی دارد.