مقامات در قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال افغانستان می‌گویند که جنرال حسیب قریشی رییس ارکان عمومی نیروهای مرزی افغانستان به اتهام دست داشتن در فساد، مورد بازجویی قرار گرفته است.

حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین با تایید این خبر گفته است که جنرال حسیب قریشی از سوی سارنوالی نظامی این قول اردو به اتهام فساد فراخوانده شده تا به پرسش‌های سارنوالان پاسخ دهد.

سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین گفت که حسیب قریشی به اتهام دست‌داشتن در چندین مورد فساد، مورد بازجویی قرار گرفته و در صورتی که این اتهام‌ها ثابت شود، از وظیفه برکنار و حکم دادگاه در مورد او صادر خواهد شد.