برای نخستین بار یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفته است که طالبان در جنگ افغانستان بازنده نیستند.

جوزف دانفورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک سخنرانی در کانادا راجع به جنگ در افغانستان صحبت کرده و به صورت واضح گفته است که “طالبان در حال حاضر جنگ را نمی‌بازند.”

این مقام ارشد نظامی آمریکا تاکید کرده که آمریکا و ناتو از راه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی سعی کرده‌اند که بر طالبان فشار آورند تا این گروه مجبور به گفتگو شوند و به جنگ در این کشور پایان دهند.

او افزوده که همه تلاش‌ها و فشارها بر طالبان باید به صورت هماهنگ باشد تا این گروه حاضر شود تا به گفتگوهای صلح ادامه دهد.

این مقام آمریکایی در حالی از شکست نخوردن طالبان در جنگ سخن گفته که با گسترده‌شدن تلاش‌ها برای پیشرفت در روند صلح، حملات این گروه بر شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و جنگ در این مناطق هنوز هم ادامه دارد.

با این حال مقامات آمریکایی با فرستادن زلمی خلیل‌زاد نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به کابل و کشورهای منطقه، بدنبال پایان دادن به جنگ افغانستان و صلح با طالبان است.

تلاش‌ها در داخل و خارج از افغانستان در مورد صلح با طالبان افزایش بی‌سابقه‌ای یافته و زلمی خلیل‌زاد با نمایندگان طالبان در قطر نیز دیدارهایی داشته است. حکومت افغانستان نیز از این تلاش‌ها استقبال کرده و گفته که برای پایان دادن به جنگ در این کشور آماده گفتگوی مستقیم با طالبان است.