وزارت زراعت می‌گوید که برای نخستین بار از یک باغ خرما در ولایت شرقی ننگرهار، دو هزار کیلوگرم خرما برداشت شده است.

این باغ خرما در سال ۱۳۸۸ از سوی این وزارت به صورت آزمایشی به مساحت ۸ هکتار ایجاد گردید. در این باغ دو هزار نهال کاشته شد که نهال‌های آن از کشور امارات متحده عربی تهیه شده بود.

مسوولان وزارت زراعت گفته‌اند که این باغ به صورت آزمایشی در افغانستان ایجاد شد اما نتیجه آن مثبت بوده است. به همین دلیل در نظر دارند تا در سال آینده، ۲۰ جریب زمین دیگر را نیز در این ولایت به باغ خرما اختصاص دهند.

عبدالقیوم مسوول این باغ گفته است که حاصل خرمای این باغ از سوی مردم با استقبال روبرو شده و امسال ۶۳ هزار افغانی از فروش آن بدست آمده است.

وزارت زراعت گفته که باغ‌های خرما در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و فراه به صورت آزمایشی اجاد شده و این وزارت در پی گسترش آن است. مقامات این وزارت می‌گویند که شرایط اقلیمی در برخی از مناطق افغانستان برای کاشت نهال خرما مساعد است و می‌توان زمین‌های بیشتری را در مناطق گرمسیر به کاشت نهال خرما اختصاص داد.