گلبدین حکمت‌یار، رهبر یک شاخۀ از حزب اسلامی افغانستان با جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری دیدار کرده‌است.

دفتر مطبوعاتی آقای حکمت‌یار با نشر خبرنامه‌یی گفته‌است که او با معاون اول ریاست جمهوری در جریان چند ساعت گذشته دیدار و در رابطه به وضعیت کشور، برقراری صلح و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو صحبت کرده‌است.

در خبرنامه آمده که این دیدار می‌تواند، نقش تعیین کننده را در انتخابات ریاست جمهوری که قرارست در آغاز سال آینده برگزار گردد، داشته باشد.

دیدار گلبدین‌ حکمت‌یار پس از حدود ۲۴ سال با جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که هرازگاهی هر دو طرف، شدیدترین انتقادها را علیه یک‌دیگر شان اظهار کرده‌اند.

گلبدین حکمت‌یار پس از پیوستنش به پروسه صلح با شماری زیاد از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان دیدار کرد، اما تا هنوز هیچ‌گاهی با جنرال دوستم ملاقات نکرده بود.

در عین زمان باید گفت که این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که با گذشت هر روز، زمان اندک به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی می‌ماند.

منابعی، می‌گویند آقای حکمت‌یار در انتخابات ریاست جمهوری از اشرف غنی، رییس جمهور فعلی افغانستان حمایت خواهد کرد، در حالی برخی از منابع دیگر گفتند که آقای دوستم، این‌بار تکت انتخابات آقای غنی نخواهد بود.

هرچند، هنوز هدف اصلی این دیدار مشخص نشده‌‎است؛ اما ظاهرا دیده می‌شود که آقای حکمت‌یار به دنبال جلب حمایت معاون اول ریاست جمهوری از آقای غنی در انتخابات پیش‌رو می‌باشد.

گفتنی‌ست که جنرال دوستم یکی از چهره‌های سرشناس و تاثیر گذار در سیاست جاری افغانستان در جریان ۴ دهه در کشور بوده‌ و یکی از دلایل موفق شدن رییس جمهوری فعلی افغانستان در انتخابات گذشته، نیز وی بوده‌است.

از سوی هم، باید خاطر نشان کرد که در حال حاضر روابط جنرال عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری با اشرف غنی، رییس جمهور کشور در حالتی خوبی قرار ندارد و پس از آمدنش از ترکیه به کابل، یک‌بار با آقای غنی دیدار کرده و در نشست‌های کابینه به دلایلی هم اشتراک نمی‌کند.

با وجود این وضعیت از آن‌جایی که جنرال دوستم یکی از رهبران سیاسی پر طرف‌دار در افغانستان است، دیده شود که در انتخابات ریاست جمهوری آینده از چه کسی حمایت خواهد کرد.

رازالدین برلاس