وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که تمامی مکتب‌های دولتی در سراسر این کشور از امروز دوشنبه ۲۳ میزان تا ۲۹ میزان تعطیل است.

مکتب‌های دولتی افغانستان به دلیل نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور تعطیل شده است.

در اعلامیه وزارت معارف آمده است از آنجا که قرار است در اکثر مکتب‌های دولتی، برنامه‌های آموزشی کار با دستگاه‌های بایومتریک برای کارمندان مراکز رای‌دهی برگزار شود و هم‌چنین به دلیل توظیف منسوبین وزارت معارف در بخش‌های اداری جهت پیشبرد روند کاری سایت‌های انتخاباتی، تمامی مکتب‌های دولتی تا تاریخ ۲۹ میزان تعطیل خواهد بود.

وزارت معارف تاکید کرده است که این تعطیلی تنها برای مکتب‌های دولتی است و مکتب‌های خصوصی شامل این تعطیلی نمی‌باشند.

انتخابات پارلمانی قرار است در تاریخ ۲۸ میزان در این کشور برگزار شود.