قرارداد پروژه آبیاری و تولید برق ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز، صبح امروز میان وزارت انرژی و آب افغانستان و نماینده یک شرکت هندی به امضا رسید.

پروژه آبیاری و تولید برق خان آباد دوم، در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز موقعیت دارد و با هزینه ۲۵ میلیون دالر اجرا خواهد شد.

در اعلامیه ارگ ریاست‌جمهوری آمده است که با اجرایی شدن این دو پروژه در قندوز، علاوه بر تولید ۱۰٫۴ میگاوات برق، ۴۷۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی آبیاری شده و ۱۸ هزار خانواده در شهر قندوز هم به صورت مستقیم از آن بهره خواهند برد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این قرارداد در حضور رییس‌جمهور غنی، از سوی محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب و احمد فرزاد نماینده یک شرکت هندی به امضا رسید.