چهارمین دوره مسابقات بین المللی دوِش با شرکت بیشتر از ۵۰۰ ورزشکار از کشورهای مختلف، در ولایت بامیان برگزار شد.

این دوره از مسابقات با شرکت ورزشکارانی از کشورهای افغانستان، آمریکا، سنگاپور، فرانسه، اسپانیا، آرجنتاین، ولز، سوئیس، انگلستان و چین در دو بخش زنان و مردان برگزار شد. شرک کنندگان داخلی و خارجی در این دوره از مسابقات، در دو بخش دوِش ۱۰ کیلومتر و ماراتن با یکدیگر رقابت کردند.

دفتر والی بامیان گفته است که در بخش زنان در رشته ۱۰ کیلومتر، مریم از افغانستان، اولارا از آرجنتاین و نذیره از افغانستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند. در همین رشته در بخش مردان نیز، طاهر، مرتضی و سید رئوف هر سه از افغانستان صاحب مقام اول تا سوم شدند.

در مسابقات دوش ماراتن مردان، ورزشکارانی از افغانستان و آمریکا و در بخش زنان نیز دوندگانی از ایتالیا و افغانستان صاحب مقام شدند.

طاهر زهیر والی بامیان، برگزاری این مسابقات را گامی مهم و موثر برای تشویق جوانان به صلح و دوستی دانست و از برگزارکنندگان این دوره از مسابقات قدردانی نمود.