کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که پس از دو ماه گفتگو با طالبان، برای ادامه فعالیت‌ها و حفظ جان کارمندانش در افغانستان، با این گروه به یک “توافق کلی” رسیده است.

مسوولان این کمیته در کابل گفته‌اند که طالبان به این کمیته ضمانت امنیتی داده اند و صلیب سرخ نیز فعالیت خود را در این کشور از سر می گیرد. هر چند در مورد جزییات بیشتر این تفاهم، توضیحات بیشتری داده نشده است.

طالبان حدود دو ماه قبل، از لغو تعهد امنیتی با کمیته صلیب سرخ خبر داده و گفته بودند که امنیت کارمندان صلیب سرخ در افغانستان را ضمانت نمی کنند. این گروه دلیل این تصمیم را “بی تفاوتی” صلیب سرخ به اعتصاب زندانیان طالبان در زندان پل چرخی کابل دانسته بود.

اندریا کتبریتا سخنگوی کمیته صلیب سرخ در کابل گفته است که “دو ماه پیش، طالبان ما را در موقعیتی قرار دادند که نتوانستیم از امنیت کارمندان خود اطمینان یابیم. اما حالا می‌توانیم امنیت را تا حدودی برای کارمندان خود تضمین کنیم.”

به گفته مسوولان کمیته صلیب سرخ، این کمیته در ۳۰ سال گذشته در افغانستان به قربانیان کمک کرده اما از سال ۲۰۰۳ به این سو، با ۹ رویداد جدی امنیتی مواجه شده که موجب شد تا فعالیتش در این کشور را بازنگری کند.

ولایت‌های بلخ و جوزجان از مناطقی است که در آن تاکنون برخی از کارمندان کمیته صلیب سرخ از سوی افراد مسلح کشته شده‌اند.