سازمان یونسکو می‌گوید که نخستین پارک باستان شناسی افغانستان تا ۳ سال آینده در ولایت بامیان ایجاد خواهد شد.

این پارک باستان شناسی با هزینه ۴ میلیون یورو با کمک مالی کشور ایتالیا در مقابل مجسمه‌های تخریب شده صلصال و شه‌مامه در ولایت بامیان ساخته می‌شود تا از میراث فرهنگی موجود در زیر خاک این منطقه هم مواظبت شود.

داکتر ناگاوکا ماسانوری، رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان می‌گوید که ساخت این پارک باستان‌شناسی در بامیان، برای حفاظت از میراث‌های جهانی معروض به خطر در این ولایت، مؤثر است.

داکترمائورو گروتی، رئیس دفتر همکاری‌های ایتالیا در افغانستان هم گفته است که برای ساخت پارک باستان شناسی بامیان و حفاظت از آثار تاریخی این ولایت، با دولت افغانستان و سازمان یونسکو همکاری می‌کنند. او گفته است که ۴ میلیون یورو برای ۳ سال آینده برای ساخت این پارک و حفاظت از آثار تاریخی بامیان اختصاص داده شده است.

کشور ایتالیا علاوه بر کمک برای ساخت این پارک باستان شناسی، ۱ میلیون یورو برای بازسازی شهر تاریخی غلغله در بامیان، ۷ میلیون یورو برای ساخت سرک حلقوی در بامیان و ۱ میلیون یورو برای انکشاف زراعت و محیط زیست اختصاص داده است.

مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این اقدام ایتالیا استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت حفظ و نگهداری آثار تاریخی افغانستان دانسته‌اند.