در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان، مقامات نهادهای امنیتی این کشور می گویند که ۵۴ هزار نیروی امنیتی در سراسر این کشور، تامین امنیت این انتخابات را برعهده خواهند داشت.

سخنگویان وزارت های داخله و دفاع افغانستان، امروز در یک نشست خبری از آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی خبر دادند که قرار است در تاریخ ۲۸ میزان برگزار شود.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در نشست خبری مشترک با سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که امنیت ۵۱۰۰ مرکز رای دهی و ۲۱ هزار محل رای دهی از سوی این نیروها تامین خواهد شد.

سخنگوی وزارت داخله در این نشست خبری به مردم اطمینان داد که نیروهای دفاعی و امنیتی، با تمام توان برای تامین امنیت انتخابات تلاش می کنند و به هیچ فردی اجازه صدمه زدن و مداخله در انتخابات را نخواهند داد.

سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم از آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای انتقال مواد انتخاباتی، تامین امنیت مراکز و محلات رای دهی و تامین امنیت گرهمایی های انتخاباتی نامزدان انتخابات خبر داد.

نهادهای امنیتی افغانستان در حالی از آمادگی برای تامین امنیت انتخابات خبر می دهند که روز گذشته، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان از ادامه حملات بر گردهمایی های انتخاباتی، نامزدان و حامیان آنها ابراز نگرانی کرد. نماینده سازمان ملل در افغانستان، حمله بر گردهمایی های انتخاباتی را حمله بر حقوق اساسی مردم افغانستان دانست.