اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از پاکستان، می‌خواهد دولت کابل را به عنوان یک کشور مستقل و باثبات  تحمل نموده و از اسلام‌آباد ختم جنگ اعلام ناشده را خواست.

رییس جمهور غنی که در دیدار با شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیا سخن‌ می‌زد، گفت که به زودی کار یک شمار از پروژه‌های انکشافی و زیربنایی در آن ولایت آغاز خواهد گردد و افزود که تمام امتیاز‌های ولایت درجه اول به آن نیز داده خواهد شد.

رییس جمهور خطاب به جوانان، گفت که پیمان ما و شما، پیمان قلب‌ها، فکرها و آینده است و افزود که هدف من پایان بخشیدن به بحران ۴۰ ساله می‌باشد، زیرا ما گذشته را فراموش و خواهان ساختن آینده هستیم.

آقای غنی افزود که ما از پاکستان ختم جنگ اعلام ناشده و تحمل افغانستان را منحیث یک کشور مستقل و با ثبات می‌‍خواهیم، زیرا افغانستان با ثبات به شمول پاکستان به منفعت منطقه و جهان است.

رییس جمهور افزود که بدون هم‌کاری‌های منطقوی، رشد اقتصادی پاکستان ناممکن است، ما بدون این کشور هم می‌توانیم به هند برسیم، اما آنان بدون افغانستان نمی‌توانند به آسیای میانه دسترسی پیدا کنند.

او  خاطرنشان کرد که ما ارزش و نعمت صلح را می‌دانیم، اما باید برای قیمت صلح به اجماع ملی برسیم و باید در این بخش به تمام نگرانی‌های مردم پاسخ اساسی بدهیم.

پاکستان در همسایه‌گی افغانستان بارها از سوی دولت کابل از بهر دادن پناه‌گاه‌های امن به گروه‌های هراس‌افگن و جنگ نااعلام شده  مورد انتقاد دولت‌ مردان افغان قرار گرفته، اما اسلام‌آباد این اظهارات را رد کرده‌است.