وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز کارزار یک هفته‌یی واکسین پولیو خبر می‌دهد که قرارست در جریان آن، بیش از ۶ میلیون طفل در مقابل پولیو، واکسین گردند.

دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، در جریان این هفته تیم‌های واکسین  پولیو در ۲۷ ولایت دارای خطر سرایت بلند پولیو مخصوصاً ولایت‌های قندهار و ننگرهار به هدف واکسین نمودن حدود ۶٫۴ میلیون طفل زیر سن پنج خانه به خانه خواهند رفت.

در خبرنامه آمده که این کارزار پس از آن راه اندازی می‌گردد که در دو زون – جنوب و شرق افغانستان،  چندین واقعه مثبت پولیو به ثبت رسیده که در تنها در جریان هفتۀ گذشته، این مرض، یک پسر ۱۴ ماهه را در  ولایت قندهار برای همیش فلج ساخت.

در عین زمان، فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور، می‌گوید تلاش‌ها در افغانستان به خاطر محو پولیو نسبت به هر زمان دیگر تشدید یافته و شرکای کاری صحی شان نیز قویاً به خاطر محو کامل این مرض متعهد اند.

آقای فیروز می‌گوید که تعهد قوی و هم‌کاری جامعه در این بخش ضروری بوده و از تمام خانه‌واده‌ها خواستند تا در این بخش، هم‌کاران وزارت صحت عامه را هم‌یاری نمایند.

از سوی‎‌ هم، مسؤولان در وزارت صحت عامه می‌گوید که این کارزار به تاریخ ۲ میزان سال جاری آغاز و تا ۶ همان ماه ادامه خواهد داشت.

وزارت صحت عامه کشور تاکید دارد که باید هیچ طفلی در سراسر افغاسنتان از واکسین باز نماند؛ زیرا واکسین تنها راه وقایه اطفال از پولیو و این مرض فلج کننده دایمی به شمار می رود.

گفتنی‌ست که در حال حاضرافغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان است اند که مرض پولیو در آن دیده شده‌است.