مسؤولان محلی در ولایت بلخ می‌گویند که دفتر کمیسیون انتخابات در شهر مزارشریف پس از نزدیک به ۱۰ روز دوباره بر روی کارمندان آن نهاد باز گردیده‌است.

منابع می‌گویند که معاون والی بلخ با مسؤولان امنیتی جهت گفت‌وگو با معترضان به خیمۀ آنان رفتند و پس از بحث‌ها، اعتراض‌کننده‌گان موافقت کردند که دروازۀ کمیسیون انتخابات را باز می‌کنند.

این درحالی‌ست که حدود ۹ روز قبل، هواداران ایتلاف بزرگ ملی، دفتر کمیسیون انتخابات را در ولایت بلخ به دلیل برآورده نشدن خواست‌های شان، را بستند.

هواداران ایتلاف بزرگ ملی می‌گویند که دولت در برابر خواست‌های آنان خاموش بوده و به همین دلیل، دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌ها بستند و تاکید دارند که اگر پیشنهادهای آنان مورد قبول دولت قرار نگیرد، دوباره دست به این اقدام خواهند زد.

در عین زمان، دولت افغانستان دو خواست مهم احزاب سیاسی را که نظارت احزاب در روز انتخابات و استفاده از سیستم بایومتریک در این روز بوده، قبول کرده‌است.

روز گذشته، رییس جمهور افغانستان در نشستی در کابل، گفت استفاده از سیستم بایومتریک، می‌تواند که شفافیت را در انتخابات به وجود آورد و از آن در روز انتخابات استفاده خواهد شد.

از سوی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌‎گوید که یک شرکت آلمان تعهد سپرده تا دست‌گاه‌های سیستم بایومتریک را در روزهای انتخابات در مرکزهای رای‌دهی جابجا ‌سازد.

باید گفت که یک خواست مهم احزاب تا هنوز هم از سوی دولت مورد قبول نگرفته و دیده شود که برنامه‌های بعدی جریان‌های سیاسی در قبال حکومت چه خواهد بود.