وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث افغانستان اعلام می‌کند که پدیدۀ خشک‌سالی در ۲۰ ولایت کشور، میلیون‌ها افغان را با تهدید جدی مواجه کرده‌است.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث که ام‌روز در نشست گرامی‎‌داشت از روزجهانی صلح در کابل سخن می‌زد، گفت با گذشت هر روز، جهان و به خصوص افغانستان با تهدید‌های تازه از جمله خشک‌سالی روبرو می‌گردد که زنده‌گی صدها تن را با خطر مواجه کرده‌است.

آقای فهیم گفت در حال حاضر، ۲۰ ولایت افغاسنتان با تهدید جدی خشک‌سالی روبرو شده که بیش‌تر این ولایت‌های در شمال، شمال غرب، جنوب غرب و هم‌چنان شمال شرق موقعیت دارند.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث افزود که خشک‌سالی سال‌جاری، تمام چراگاه‌ها را خشک کرده که در نتیجه ۱۳ میلیون مواشی تحت تاثیر مستقیم آن قرار گرفته و صدها تن از مسکن‌های اصلی شان بیجا شده‌اند.

وی به عنوان مثال از ولایت بادغیس یاد کرد و گفت که تنها ۲۰ هزار فامیل از چهار ولسوالی این ولایت به شهر قلعۀ نو در نتیجۀ خشک‌سالی کوچیده و به همین طور، ۱۵ هزار فامیل دیگر از برخی ولایت شمالی به هرات سرازیر موقتی شده‌اند.

آقای فهیم تاکید کرد که خشک‌سالی در افغانستان ادامه می‌یابد و علاوه کرد که کلان‌ شهرهای کشور با کمبود منابع آبی زیر زمینی روبرو بوده و باید اقدام‌های هرچه عاجل‌تر در این بخش روی‌دست گرفته‌شود.

وی هرچند می‌گوید که کمک‌های به بیجا‌شده‌گان در برخی ولایت‌ها صورت گرفته، اما آن را ناچیز می‌داند و از حامیان دولت افغانستان می‌خواهد تا کمک‌های را دراین بخش اختصاص دهند.

این درحالی‌ست که افغانستان در سال جاری، با خشک‌سالی کم‌سابقه روبرو شده که روی زنده‌گی صدها هزار تن تاثیر مستقیم گذاشته‌است.

به تازه‌گی دولت امریکا به ارزش ۴۱ میلیون دالر امریکایی به‌خاطر مبارزه با خشک‌سالی در افغانستان کمک کرد.