گزارش‌ها از همسایه‌گی افغانستان می‌رسانند که یک حمله خونین در جریان مراسم رسم گذشت نظامی در ایران صورت گرفته‌است.

به اساس گزارش رسانه‌ها ایرانی، این روی‌داد در شهر اهواز ایران زمانی رخ داده که مراسم رسم گذشت نظامی جریان داشت.

خبرگزاری‌ها ایران گزارش دادند که چند فرد حمله‌کننده‌ بر روی نظامیان، تیراندازی کرده که در نتیجه، شماری از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

منابع خبری در ایران گزارش می‌دهند که در این دست‌کم ۱۰ نظامی کشته و نزدیک به ۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در عین زمان گزارش‌ها، می‌افزایند حمله کننده‌ها ۴ تن بوده که دو نفر آنان کشته و ۲ تن دیگرش فرار کرده‌اند.

تا هنوز کسی، مسؤولیت این روی‌داد بر دوش نگرفته‌است.

مقام‌های ایرانی، هویت افراد کشته شده را نیز تا هنوز فاش نساخته‌اند.