کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که این نهاد، انتخابات شورای ملی کشور را در ۵۱۰۰ مرکز رای‌دهی برگزار خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات ام‌روز در یک نشست خبری در کابل گفت که به دلایل ناامنی، در آمار مراکز رای‌دهی کاهش به وجود آمده و انتخابات در ۵۱۰۰ مرکز برگزار خواهد شد.

او می‌گوید که این آمار دیگر قابل تغییر نبوده و فهرست‌ نهایی رای‌هنده‌گان نیز در آن مرکزها فرستاده خواهد شد.

آقای هاشمی در عین زمان از آغاز کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات پارلمانی خبر داده و گفت که این روند رسما به تاریخ ۶ میزان آغاز و به تاریخ ۲۵ همین ماه خاتمه خواهد یافت.

سخن‌گوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که این نهاد در صورتی از سیستم بیومتریک در انتخابات پارلمانی استفاده خواهد کرد که تمام تجهیزات در اختیار آنان قرار گیرد.

هاشمی گفت که یک شرکت خارجی متعهد بر فراهم‌آوری این وسایل گردیده و افزود که بودجۀ آن نیز از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

کمیسیون انتخابات می‌افزاید، در صورتی که سیستم بیومتریک در انتخابات پیش‎‌رو ناکام گردد، در بدل آن از رنگ استفاده خواهد شد.

این درحالی‌ست که جریان‌های سیاسی و تاثیرگذار در افغانستان تاکید دارند که اگر در انتخابات پیشرو از سیستم بیومتریک استفاده نشود، انتخابات را تحریم خواهد کرد.