- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

دادگاه عالی پاکستان امر آزادی نوازشریف و دخترش را صادر کرد

[1]

گزارش‌ رسانه‌های خارجی می‌‍رساند که دادگاه عالی پاکستان، امر آزادی نواز شریف، نخست وزیر برکنار شدۀ آن کشور و دخترش را صادر کرده‌است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته‌است که دادگاه عالی پاکستان، ام‌روز امر آزادی وی را صادر کرده و محکومیت او و دخترش را که در ماۀ جولای سال روان بالای وی صادر شده بود را به حالت تعلیق در آورده‌است.

به اساس گزارش، دادگاه عالی پاکستان مدت زمان محکومیت آقای شریف را که به ۱۰ سال و دخترش به ۷ سال زندان محکوم شده بود را به حالت تعلیق درآورده‌است.

از سوی گزارش‌های وجود دارد که دادگاه عالی داماد آقای نواز را نیز از بند آزاد کرده و گفته می‌شودکه هرکدام آنان در بدل ۵صد هزار روپیه ضمانت رها گردیده‌اند.

حزب مسلم لیگ شاخۀ نواز در عین زمان گفته است که نواز شریف بی‌گناه می‌باشدو آن را نیز ثابت خواهد کرد.

این درحالی‌ست که نواز شریف، نخست وزیر اسبق پاکستان و دخترش مریم شریف از بهر فساد مالی در آن کشور، از سوی دادگاه به زندان محکوم گردیده بودند.

گفتنی‌ست که هنوز دلیل رهایی آقای شریف روشن نشده‌است، اما به تازه‌گی خانم ، نخست وزیر پیشین در گذشت.

گلثوم بیگم نواز که از یک سال بدینسو درانگلستان زیر تداوی قرار داشت، در نهایت در اوایل ماۀ سپتمر در اثر بیماری سرطان در گذشت.