اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان طی فرمانی، عزیزالله فضلی را به عنوان رییس تازۀ ادارۀ کرکت بورد تعیین کرده‌است.

در فرمان رییس جمهور غنی آمده که به اساس مادۀ ۶۴ قانون اساسی و فقرۀ ۱۳ ام، عزیزالله فضلی به عنوان رییس تازۀ ادارۀ کرکت بورد افغانستان تعیین شده‌است.

به اساس اطلاعات به دست آمده، آقای فضلی قبل از این به عنوان معاون و مشاور در ادارۀ کرکت بورد افغانستان وظیفه انجام می‎‌داد.

این درحالی‌ست که قبل از این، شکرالله عاطف مشعل، به عنوان رییس ادارۀ کرکت بورد افغانستان انجام وظیفه می‌کرد.

تا هنوز ادارۀ کرکت بورد افغانستان در مورد  این خبر چیزی نگفته‌است.

گفتنی‌ست که در گذشته نزدیک، یک منبع آگاه در ادارۀ کرکت بورد افغانستان گفته بود که آقای عاطف از وظیفه‌اش سبک دوش خواهد شد.

باید یادآور شد که  شکرالله عاطف مشعل، در دوران کاری‌اش در ادارۀ کرکت بورد، توانست که کارهای خوبی را برای پیشرفت کرکت کشور انجام دهد.