ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور این کشور،  صبح ام‌روز به هند سفر کرده‌است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی کاخ ریاست جمهوری می‌گوید که رییس جمهور را در این سفر یک هیئت بلندرتبۀ دولتی همراهی می‌کند.

به اساس اطلاعات آقای مرتضوی، رییس جمهور کشور قرارست با نریندرا مودی، نخست وزیر هند دیدار و هم‌چنان در یک مراسم که از سوی بنیاد هند ترتیب یافته، اشتراک و سخن‌رانی نماید.

منبع می‌گوید که سفر رییس جمهور غنی به هند سفر یک روزه خواهد بود.

هند یکی از حامیان اصلی دولت افغانستان در ۱۸ سال گذشته بوده‌است که در این مدت کمک‌های در بخش حکومت‌داری خوب، پیش‌رفت اقتصاد و بهبود زنده‌گی مردم انجام داده‌است.

هند در ساختن بندهای برق در افغانستان نیز سهام  فعال داشته که می‌توان به عنوان مثال از ساخت بند برق سلما یاد کرد و به تازه گی این کشور متعهد شده تا بند شاه توت را در شمال کابل نیز بسازند.

دولت افغانستان هند را یک دوست صادق می‌داند و هم‌واره از سهم فعال آن کشور در افغانستان به خوبی یاد کرده‌است.