ریاست امنیت ملی افغانستان خبر می‌دهد که نیروهای این ریاست، ۲۶ عضو گروۀ داعش را از مربوطات شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

به اساس اطلاعات ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد در بخش‌های گوناگون شهر کابل پنهان شده بودند و می‌خواستند تا در روز های عاشورا، حمله‌های انتحاری را انجام دهند.

منبع می‌گوید که رهبری این گروه را شخصی به نام عبدالله بر عهده داشته که خود وی نیز بازداشت گردیده‌است.

ریاست امنیت ملی‌ می‌گوید که این انتحار کننده‌گان از ولایت‌های مختلف توسط عبدالله آورده شده بودند تا در روزهای عاشورا، حمله‌های انتحاری را انجام دهند.

این درحالی‌ست که نیروهای امنیتی در روزهای قبل نیز چندین فرد مشکوک را که گفته می‌شود به خاطر انجام حمله انتحاری آماده می‌‍شدند، نیز بازداشت کرده‌اند.