دولت افغانستان خبر می‌دهد که از آغاز ایجاد دهلیز هوایی تا به حال، ۵۶ میلیون دالر کالاهای تجارتی به خارج از کشور صادر شده‌است.

این خبر را سمیر رسا، مسؤول ارتباط عامۀ مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور مالی و بانک‌داری، ام‌روز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد و افزود” از آغاز دهلیزهوایی، طی یک سال ۱۶۹ پرواز از میدان های هوایی کابل-کندهار به شهرهای ممبی و دهلی هندوستان، الماتای قزاقستان، استانبول ترکیه و جده عربستان صورت گرفته که در این مدت، کالاهای‌ تجارتی به ارزش ۵۶ میلیون دالر با هزینه ۱٫۶ میلیون دالر فرستاده شده است”.

از سوی آقای رسا می‌گوید، چندین توافق‌نامه با شرکت‌های مختلف هوایی و اتاق‌های تجارت و صنایع برای ایجاد دهلیزهای هوایی میان افغانستان با اروپا، چین، روسیه، تمام شهرهای هند و دبی به امضاء رسیده است”.

آقای رسا گفت که پالیسی پارک‌های صنعتی از سوی شورای عالی اقتصادی تصویب گردید، در این پالیسی از سه نوع مدل کار گفته شده که پارک های صنعتی دولتی، خصوصی و مشارکتی می‌باشند.

او گفت که پارک صنعتی در ۱۱ ولایت قابل توزیع است و قیمت زمین فی متر ۵۰ افغانی برای درخواست کنند می‌باشد.

مسؤول روابط مشاوریت ارشد رییس جمهور گفت که در جلسه‌های قبلی شورای عالی اقتصادی برای ۱۶ شرکت واجد شرایط زمین توزیع گردید و اکنون ۵۰ کارخانه دیگر درخواست بدست آوردن زمین را کرده اند.