عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان در مورد بسته شدن شماری از دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در برخی از ولایت‌ها، واکنش نشان داده‌است.

رییس اجراییه کشور که در نشست شورای وزیران ام‌روز سخن می‌‍زد، گفت که بستن دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت نمی‌توانند که شفافیت انتخابات را تضمین کنند.

آقای عبدالله می‌گوید که دروازه‌های ولایتی کمیسیون انتخابات باید در ولایت‌ها دوباره باز گردند و می‌افزاید که کمیسیون انتخابات مسؤولیت دارد تا جهت رفع نگرانی‌های جریان‌های سیاسی و احزاب و نهادهای جامعه مدنی با آنان گفت‌وگو نماید.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی هوادران ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت‌های بلخ، هرات و قندهار بستند.

هواداران ایتلاف بزرگ ملی می‌گویند که آنان پس از آن دست به این اقدام زدند که حکومت صدای آنان را برای برگزاری انتخابات شفاف نشنیده‌است.

آنان تاکید می‌کنند که اگر صدای شان بیش‌تر از این شنیده نشود، دفترهای کمیسیون‌ انتخابات را در سایر ولایت‌ها نیز خواهند بستند.

کمیسیون انتخابات روز گذشته در واکشن به اقدام آنان گفتند که مسؤولیت به تاخیر افتادن انتخابات کسانی خواهند بود که دستور بستن دفترهای کمیسیون انتخابات را داده‌اند.