عمران خان، نخست وزیر جدید پاکستان می‌گوید که دادن تابعیت به مهاجران افغان که در این کشور زنده‌گی می‌کنند، در صدر برنامه‌های وی قرار دارد.

عمران خان که روز گذشته در یک گردهمایی در شهرکراچی پاکستان سخن می‌زد، گفت که آن افغان‌های که از مدت‌ها بدینسو در پاکستان زنده‌گی می‌کنند و فرزندان شان در این کشور بزرگ شدند، شهروندی آن کشور را برای آنان می‌دهد.

به اساس گزارش‌ها رسانه‌ها، آقای خان گفته‌است که این اقدام در هر کشوری جهان صورت می‌گیرد، پس دولت پاکستان چرا این ظلم را بر مهاجران روا دارد و از دولت انتقاد کرده که چرا مهاجران را این قدر محروم نگه‌داشته‌است.

نخست وزیر جدید پاکستان می‌گوید که در حال حاضر، دو نیم میلیون مهاجر افغان و بنگالی در کراچی پاکستان زنده‌گی می‌کنند که در حالت خوبی قرار ندارند.

او می‌گوید که قرار داشتن مهاجران در وضعیت ناگوار باعث شده تا آنان هرازگاهی دست به جنایت بزنند.

این درحالی‌ست که در سطح رهبری دولت پاکستان تغییرات گسترده به میان آمده و انتظار می‌رود، بعضی از محدودیت های شدید که بالای مهاجران افغان در آن کشور وضع شده، از بین برود.

به اساس آمارهای دقیق، در حال حاضر نزدیک به ۲ میلیون مهاجر افغان در بخش‌های پاکستان زنده‌گی می‌کنند که بیش‌تر آنان دارای مدارک قانونی اند.