اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور به دیدار عبدال‌رب رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی پیشین در ولسوالی پغمان کابل رفته‌اند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید  که رییس‌های جمهور و اجراییه بنابه دعوت استاد سیاف، ام‌روز برای صرف صبحانه به منزل وی در پغمان رفته‌اند.

به اساس اطلاعات منبع، در این دیدار،  هر دو طرف در کنار مسایل روز، روی موضوعات سیاسی و امنیتی کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

گفتنی‌ست که در این دیدار، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز حضور داشته‌است.

جزئیات بیش‌تر در این مورد در دست‌رس نیست.

این درحالی‌ست که قبل از این بارها، آقای سیاف که عضویت شورای حراثت و ثبات را نیز دارد، از کارکردهای حکومت وحدت ملی انتقاد کرده‌است.

آقای سیاف در گذشته گفته‌است که حکومت وحدت ملی یک حکومت ناکام بوده که کارکردهای خوبی برای مردم نه داشته‌است.