کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر اقدام‌های اخیر ادامه یابد، انتخابات شورای ملی در وقت معین آن برگزار نخواهد شد.

عبدال‌بدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات افغانستان ام‌روز در واکنش به بسته شدن دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات در سه ولایت کشور گفت، عامل به تاخیر افتادن انتخابات شورای ملی کسانی خواهند بود که دروازه‌های کمیسیون را در ولایت‌ها بستند.

آقای صیاد گفت که بسته شدن دروازه‌های کمیسیون در ولایت‌ها به معنی به تاخیر افتادن انتخابات پارلمانی است و در صورتی که این پروسۀ ملی در زمان معیین شده برگزار نشود، کمیسیون انتخابات مسؤول نمی‌باشد.

آقای صیاد در عین زمان از جریان‌های سیاسی در کشور خواست تا به فرهنگ بستن دروازه‌های کمیسیون پایان دهند و نگرانی‌ها و خواست‌های شان را با کمیسیون انتخابات شریک بسازند.

رییس کمیسیون می‌گوید آنان در هرجایی که احزاب بخواهند آماده مذاکره می‌باشد، چه در مورد بایومتریک رای‌دهنده‌گان باشد و یا هم در مورد نظارت قوی جریان‌های سیاسی از روند انتخابات.

از سوی، آقای صیاد می‌گوید که دولت و نیروهای امنیتی باید امنیت کارمندان آنان را در ولایت‌ها تامین نمایند تا آنان بتوانند که کارهای شان را ادامه بدهند.

این درحالی‌ست، روز گذشته، هواداران ایتلاف بزرگ ملی، دفترهای کمیسیون انتخابات را در سه ولایت بستند و تاکید کردند که این روند در سایر ولایت‌ها نیز ادامه خواهند.

باید گفت، گزارش‌های وجود دارد که هواداران ایتلاف بزرگ ملی قصد داشتند، ام‌روز دفتر کمیسیون انتخابات در کابل را نیز ببندند که نیروهای امنیتی مانع آنان شده‌اند.