وزارت امور داخله افغانستان به بسته شدن دفترهای ولایتی کمیسیون‌های انتخابات در سه ولایت افغانستان از سوی ایتلاف بزرگ ملی واکشن تند نشان داده‌است.

اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید، حکومت فعلی یک حکومت دیموکرات و بر اساس آرای مردم است و می‌افزاید که احزاب سیاسی اجازه دارند مطابق قانون دست به اعتراض‌ها بزنند.

آقای ابراهیمی می‌گوید که بستن دروازه‌‎های کمیسیون‌های انتخابات در ولایت‌ها، خلاف قانون اساسی می‌باشد و هیچ‌کس حق بستن دروازه‌های نهادهای اجتماعی را ندارند.

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید، نیروهای امنیتی مکلفند که امنیت دفترهای کمیسیون انتخابات را در سراسر افغانستان تامین نمایند و در صورت ضرورت، از زور نیز استفاده نمایند.

در عین زمان، او از مردم افغانستان خواسته در برگزاری انتخابات در کشور سهم شان را ایفا نمایند.

این درحالی‌ست که روز گذشته، ایتلاف بزرگ ملی اعلام نموده، دفترهای کمیسیون انتخابات را در سه ولایت افغانستان بسته‌اند.

به اساس اطلاعات این جریان سیاسی، دفترهای کمیسیون انتخابات در ولایت‌های هرات، بلخ و هلمند از سوی برخی شهروندان کشور بسته شدند.

این جریان سیاسی تاکید کردند که اگر خواست‌های شان برآورده نشوند، دروازه‌های کمیسیون انتخابات در سایر ولایت‌های نیز مسدود خواهند شد.