شورای امنیت ملی افغانستان به گزارش‌ها در مورد تهدید حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان داده‌است.

شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی گفته‌” روز قبل از طرف یک تعداد افراد نوشته‌یی خیالی و بی‌اساس را در باره تشکیلات شورای امنیت ملی تحت عنوان” تهدید ارگ برضد محمد حنیف اتمر آغاز شده است” درشبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌گردید.”

در خبرنامه آمده” معلومات ارایه شده در آن نوشته به صورت مطلق غلط و بی بنیاد است.”

دفتر شورای ملی کشور گفته‌” هدف چنین شایعه‌ها بدنام سازی نهادهای دولتی و ترور شخصیت‌های ملی کشور می‌باشد.”.

در خبرنامه آمده که دفتر شورای امنیت ملی این معلومات را جداٌ رد نموده و آن را تقبیح می‌کند.

این درحالی‌ست که روز گذشته گزارش‌های به نشر رسید که حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی کشور ۹۰۰ مشاور خیالی در تشکیل شورای امنیت استخدام کرده که این موضوع پس از بررسی روشن شده‌است.

این درحالی‌ست که حنیف اتمر، مشاور اسبق امنیت ملی افغانستان از وظیفه‌اش کنار رفت و به شمول رییس جمهور و رییس اجراییه، شماری از شخصیت‌های سیاسی، نبود وی را در حکومت وحدت ملی  و در امور دولت‌داری یک ضایع بزرگ دانستند.