- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

اظهارات غنی در مورد چرایی افزایش تلفات نظامیان افغان

[1]

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان تایید می‌کند که در این اواخر تلفات افراد ملکی و نظامی در سراسر کشور در حمله‌های گوناگون افزایش یافته‌است.

رییس جمهورکشور که ام‌روز در یک نشست در کابل سخن‌ می‌زد گفت که بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افتخار می‌کند، زیرا آنان توانستند که جای ۱۰۰ هزار نیروهای خارجی را پُر نموده و از وطن به شکل باید و شاید آن دفاع نمایند.

آقای غنی می‌گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حمله‌های تعرضی اندک‌ترین تلفات را داشته؛ اما بیش‌ترین قربانی آنان در حمله‌های دفاعی بوده‌است.

او دلیل این‌که چرا تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته را گفت، قربانی نظامیان افغان به دلیل مداخله‌های بی حد سیاسی و اجتماعی و هم‌چنان تطبیق نشدن پلان‌های امنیتی طرح شده افزایش یافته‌است.

آقای غنی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در این اواخر از هزاران جای زمین گیرد شدند و تلفاتی را از سوی دشمنان مردم افغانستان متقبل شده‌اند.

این درحالی‌ست که در این اواخر حمله‌های گروه مختلف مسلح ضد دولت در سراسر کشور افزایش یافته که با تلفات کم‌سابقۀ نیروهای دولتی روبرو بوده‌است.

تنها در یک روز هفتۀ جاری، بیش از ۱۰۰ نیروی دولتی در ولایت‌های شمالی، جنوبی و مرکزی در حمله‌های گروه طالبان جان باختند.

گفتنی‌ست که در دوران حکومت وحدت ملی افغانستان نه تنها که تلفات نیروهای امنیتی کم‌سابقه بوده، بل‌که افراد ملکی نیز قربانی‌های بی‌شمار داده‌اند.

به اساس یک بررسی تازه، در چهار سال گذشته، ۴۰ هزار فرد ملکی در افغانستان در حمله‌های تروریستی کشته ویا هم زخمی شده‌اند.