کاروان مردمی صلح خواهی که حدود یک ماه قبل با پاهای برهنه از کابل حرکت کردند، ام‌روز به شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ رسیده‌است.

بسم الله وطن‌دوست، سخن‌گوی کاروان صلح خواهی مردمی می‌گوید که آنان با شعار” پیام ما پیام صلح است”، مسیر راۀ کابل- بلخ را با پاهای پیاده پیمودند.

آقای وطن‌دوست می‌گوید که در بین آنان از اقوام گوناگون کشور حضور دارند و هدف آنان فقط صلح است که در کشور باید تامین گردد.

کاروان صلح مردمی می‌گوید که آنان در مسیر راه با گروه‌های مختلف شهروندان کشور دیدار کرده و در مورد آمدن صلح در افغانستان صحبت کرده‌است.

گفتنی‌ست، کاروان صلح خواهی مردمی در مسیر راه نیز با تهدید گروه طالبان روبرو شدند و حتی در پارۀ از موارد طالبان به آنان اجازه ندادند که اعضای کاروان از زیر ساحۀ کنترول شان عبور نمایند که پس از گفت‌وگو این موضوع حل شد.

باید گفت که کاروان مردمی صلح خواهی پس از دیدار با مقام‌های سفارت‌ کشورهای خارجی که نحوی در جنگ افغانستان شریک اند، به سوی مزار شریف حرکت کردند ، اما تا هنوز این حرکت هیچ تاثیری بر روند وضعیت فعلی کشور نداشته‌است.