- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری میان هند و افغانستان

[1]

دومین نمایش‌گاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری میان هند و افغانستان، ام‌روز در شهر ممبیی با حضور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، جان‌بس، سفیر امریکا در کابل، مقام‌های هند و ده‌ها بازرگان افغان و کشورهای خارجی برگزار گردید.

عبدالله در سخنرانی‌یی که داشت، از میزبانی هند و حضور سرمایه‌گذاران در آن نمایش‌گاه قدردانی کرد وافزود حکومت برای سهولت تجارت و دسترسی به خدمات مالی دست به اصلاحات گسترده زده و به صورت فعال به خواست‌ها و تقاضاهای تاجران و بخش خصوصی رسیدگی می‌کند.

آقای عبدالله از اهمیت منطقه‌یی و اتصال افغانستان برای تجارت و وصل ساختن آسیای مرکزی با جنوب آسیا سخن‌ زد و گفت افغانستان می‌تواند به عنوان پل ارتباط برای ترانسپورت، ترانزیت و انتقال انرژی عمل نماید.

او هم‌چنان افزود که دولت افغانستان به هر نوعی که شود، از سرمایه‌گذاران و بازرگان افغان و کشورهای خارجی در افغانستان حمایت می‌کند.

در عین زمان مقام‌های هندی گفتند اقتصاد کشور شان در حال رشد و توسعه است و افزودند که این فرصت مناسبی برای افغانستان است تا فرآوردهای خود را در بازارهای هند عرضه نماید.

گفتنی‌ست که مقام‌های افغان با مقام‌های هندی چندین توافق‌نامۀ تجارتی را به‌ هدف هم‌کاری‌های اقتصادی به امضا رسانیدند.

گفتنی‌ست که دومین نمایش‌گاه بین‎‌امللی و تجارت و سرمایه‌گذاری میان افغانستان و هند به مدت چهارروز ادامه خواهد داشت و در آن نیز ۲۱۰۰ تاجر ثبت نام کرده‌اند.