- خبرگزاری خامه پرس – فارسی - https://www.khaama.com/persian -

افغان ها از رفتن به پشاور پاکستان منع شدند

[1]

مقام‌های پاکستانی خبر دادند که در ۱۰ روز نخست ماه محرم، افغان‌ها نمی‌توانند به شهر پشاور رفت‌وآمد کنند.

این تصمیم از سوی حکومت ایالتی خیبرپشتون‌خواه گرفته و دلیل آن را آمدن نظم در روزهای عاشورا گفته‌است.

به اساس گزارش‌ها، فرمان‌ده امنیه شهر پشاور اعلام کرده کرده که در دهۀ نخست ماۀ محرم به‌خاطر جلوگیری از فعالیت‌های ترویستی و حمله‌های هراس‌افگنی در این شهر، افغان‌های نمی‌توانند که رفت‌‍وآمد کنند.

قابل ذکرست که در جریان سال‌های گذشته، هراس‌افگنان یک سلسله حمله‌های تروریستی بالای شیعیان در شهر پشاور و سایر بخش پاکستان در جریان ماۀ محرم راه‌اندازی کرده‌اند.

گفتنی‌ست که یک شمار زیاد از شیعیان در بخش‌های پاکستان، زنده‌گی می‌کنند و هرچند تدابیر شدید امنیتی در ماه‌های عاشورا در آن بخش‌ها گرفته می‌شود، اما با وجود آن هم، حمله‌های تروریستی رخ می‌دهند.

پشاور از شهرهای نزدیک به افغانستان است که در آن بیش‌تر تاجران افغان رفت‌وآمد می‌کنند و بیش‌تر وقت‌ها شماری از شهروندان کشور جهت تداوی نیز به آن شهر می‌روند.