نخستین نشست سه جانبه در سطح معینان وزارت‌های خارجۀ سه کشور افغانستان، هندوستان و ایران در کابل برگزار گردیده‌است.

حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ که به نماینده‌گی از دولت افغانستان در این نشست حضور داشته می‌گوید که به نماینده‌گی از هند ویجی گوخال و به نماینده‌گی از ایران، عباس عراق‌چی در نشست سه‌جانبه اشتراک داشته‌اند.

آقای کرزی می‌گوید که نماینده‌گان سه کشور در این نشست روی تقویت هم‌کاری‌های اقتصادی و مخصوصا در بندر چابهار، بلند بردن سطح هم‌کاری در بخش مبارزه با ترویزم و مواد مخدر و هم‌چنان حمایت ایران و هند از پروسۀ صلح به رهبری افغانستان بحث نموده‌اند.

آقای کرزی جزئیات بیش‌تر در این مورد نه داده‌است.

این درحالی‌ست که حکمت‌ خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان با معین وزارت امور خارجۀ هند دور سوم گفت‌وگو دوجانبه نیز را برگزار نموده‌است.

وزارت امور خارجۀ افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که در نشست سوم، هر دو طرف روی نتیجۀ کار نشست‌های اول و دوم در بخش سیاسی و امنیتی بحث نموده و آن را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

به اساس خبرنامه، هر دو جانب در این نشست تاکید کردند که برای رسیدن به صلح و ثبات، پیشرفت منطقه و عاری از تروریزم ضرورت است که هر دو کشور کارهای شان در این بخش به پیش ببرند.

خبرنامه می‌افزاید که هر دو جانب توافق کردند تا هند و افغانستان هم‌کاری‌های شان را در بخش‌ پیشرفت اقتصاد، امنیت، سیاست و هم‌چنان پروسۀ صلح به رهبری افغان‌ها بیش‌تر از گذشته سازند.

در عین زمان، منبع می‌گوید که کابل و دهلی نو توافق کردند تا نشست چهارم دو جانبه را در سال  آیندۀ میلادی در هند برگزار نمایند.