گلبدین حکمت‌یار، رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی اظهارات تازه‌یی را در مورد دلیل افزایش شعله‌های جنگ در افغانستان بیان می‌نماید و علت آن را امریکا و روسیه می‌داند.

حکمت‌یار که ام‌روز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، در مورد موضوع‌های گوناگون صحبت نمود و وضعیت جاری در کشور را نگران کننده توصیف کرده، افزود که حکومت فعلی نتوانسته، حداقل یک امنیتی نسبی را در سراسر کشور تامین نماید.

آقای حکمت‌یار در بخشی از سخنانش اشاره کرد که حزب وی قادر به کشانیدن پای گروه طالبان به میزمذاکره است، اما تاکید کرد که دولت تا هنوز هیچ‌گونه توجۀ در این مورد نشان نداده‌است.

رهبر حزب اسلامی، برنامه‌های ایالات متحده امریکا برای تامین صلح در افغانستان را ناکام خواند و افزود که راه‌برد آنان هم در بخش حکومت‌داری و هم در بخش نظامی، هیچ نتیجه‌یی برای به‌تر شدن وضعیت در کشور نداشته‌است.

او در مورد این‌که چرا شعله‌های جنگ در افغانستان با گذشت هرروز گسترده‌تر می‌شود گفت که دلیلش واشنگن، مسکو و هم‌پیمانان منطقه‌یی شان است و افزود، به هر پیمانه‌‎یی که اختلاف‌ها میان امریکا و روسیه افزایش می‌یابد، ما شاهد وضعیت بدتر در افغانستان هستیم.

آقای حکمت‌یار گفت موضوع اختلاف میان امریکا و روسیه نشان می‌دهد که جنگ افغانستان مستقیم به آنان ربط دارد و علاوه کرد که  استخبارات کشورهای هم‌‍پیمان مسکو و واشنگتن نیز در قبال موضوع‌های افغانستان فعال اند.

گفتنی‌ست که آقای حکمت‌یار به طور مشخص نگفت که روسیه از گروه طالبان افغان که در سراسر افغانستان فعالیت دارند، حمایت می‌کند یا خیر؛ اما علاوه کرد که کشورهای در منطقه در نبرد فعلی در این کشور دست دارند.

این درحالی‌ست که از چندی بدینسو، دامنه‌‎های نبرد در سراسر افغانستان و به خصوص شمال کشور افزایش یافته و  در حاضر مراکز چندین ولایت با ولسوالی‌های شان در آستانۀ سقوط به دست طالبان قرار دارند.

گفتنی‌ست که تلفات نیروهای دولتی افغان نیز در حمله‌های اخیر گروه طالبان افزایش یافته و تنها در روز گذشته در سراسر کشور، نزدیک به ۱۰۰ نیرو امنیتی و دفاعی جان باختند.