وزارت امور خارجۀ افغانستان می‌گوید که ۸ تن از سفیران افغانستان در کشورهای خارجی به تقاعد سوق داده شده‌اند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجۀ با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این سفیران در کشورهای کویت، قطر، ایران، روسیه، ترکیه، یونان، جرمنی، اسپانیا و جنرال قونسل افغانستان در شهر پشاور، وظیفه انجام می‌دادند که طبق قانون به تقاعد سوق داده شدند.

در عین زمان، وزارت امور خارجه نیز گفته‌است که ۱۶ تن از کارمندان دیگر این وزارت که سن تقاعدی را تکمیل نموده بودند، نیز به تقاعد سوق داده شده‌اند.

باید گفت که وزارت امور خارجۀ کشور می‌گوید، آن تعدادی از کارمندان این وزارت که سن ۴۵ ساله‌گی را تکمیل نموده و سند بکلوریا دارند، می‌توانند در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری جهت ادامه کار به سایر نهادی دولتی تبدیل گردند.

این درحالی‌‍ست که قبل از این گزارش‌های به نشر رسید که رییس جمهور غنی، ۹ سفیر را در کشورهای خارجی به تقاعد سوق داده و شماری از کارمندان وزارت امور خارجه نیز با صدور فرمانی، برکنار کرده‌است.