منابع در شمال افغانستان تایید می‌کنند که ولسوالی خماب ولایت جوزجان به دست گروه طالبان سقوط کرده‌است.

به اساس طالاعات منابع، گروه طالبان شب گذشته بالای ولسوالی خماب ولایت جوزجان حمله کردند و در نهایت مرکز آن ولسوالی، حوالی ساعت چهار صبح ام‌روز به دست آنان افتاد.

در عین زمان، فقیر محمد جوزجانی، فرمان‌ده امنیه ولایت جوزجان می‌گوید که مرکز ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و تلفاتی نیز بر هر دو طرف وارد شده‌است.

آقای جوزجانی می‌گوید که تلاش‌ها برای بازپس‌گیری این ولسوالی از نزد گروه طالبان وجود دارد.

در عین زمان، شورای ولایتی جوزجان می‌گوید که اگر این ولسوالی در نزد گروه طالبان باقی بماند، شبرغان نیز به دست طالبان سقوط خواهد گرد.

گفتنی‌ست که ولسوالی خماب در ۱۷۰ کیلومتری شهر شبرغان قرار دارد که این شهر را حملات طالبان در خطر انداخته‌است.

گروه طالبان نیز تایید کرده‌است که مرکز ولسوالی خماب به دست آنان افتاده‌ و بر نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد کرده‌است.

این درحالی‌ست که افراد گروه طالبان بالای شهر سرپل حمله‌های گسترده را راه‌اندازی کرده و این شهر در آستانۀ سقوط قرار دارد.