مسؤولان امنیتی در ولایت کابل خبر می‌دهند که نیروهای امنیتی، یک حمله کننده انتحاری را در شهر کابل هدف قرار داده‌اند.

به اساس اطلاعات مسؤولان، انتحاری کننده قصد داشت تا کاروان گشت‌زنی هواداران احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان را هدف قرار دهد که قبل از رسیدن به هدف در چهارراهی مسعود هدف قرار گرفت.

منابع می‌گوید که این روی‌داد حوالی ساعت ۱۲ ام‌روز رخ داده‌است.

این درحالی‌ست که شماری از هواداران قهرمان ملی کشور با استفاده موترها، در بخش‌های شهر کابل، گشت‌زنی می‌کنند.

گفتنی‌ست، صبح ام‌روز نیز فرمان‌دهی عمومی گارنیزیون کابل خبر داده بود که دشمنان به دنبال خلق فاجعه اند و خطاب به کاروان هواداران قهرمان ملی کشور گفته بود از گشت‌زنی‌ها غیر ضروری جلوگیری نمایند