حوالی ساعت شش شام بود، صدای انفجاری از بخش نامعلوم شنیده شد و با گذشت اندک زمان، مسؤولان خبر دادند که یک حمله انتحاری در باش‌گاه ورزشی در غرب کابل رخ داده‌است.

به اساس اطلاعات، در این باش‌گاه ورزشی، رقابت‌های پهلوانی جریان داشت که در نخست یک حمله‌انتحاری شماری از ورزش‌کاران را هدف قرار می‌دهد و به دنبال آن زمانی که مردم به‌خاطر کمک به محل روی‌داد می‌شتباند، حمله کننده دوم آنان را هدف قرار دادند.

مسؤولان امنیتی در شهر کابل گفتند که در دو حمله انتحاری شام روز گذشته، ۲۱ تن کشته و بیش از ۸۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

در بین جان باخته‌گان، صمیم فرامرز روز‌نامه‌نگار و رامز احمدی تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع نیز شامل‌اند که در هنگام پوشش خبری در حمله انتحاری دوم جان باختند.

در عین زمان، چندین کارمند رسانه‌یی دیگر نیز زخمی شده‌اند که وضعیت شماری شان خوب و تعدادی دیگر شان هم بد گزارش شده‌اند.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی یک حمله کننده انتحاری، یک مرکز آموزشی در غرب کابل هدف قرار داد که در آن دها‌‎ تن دانش‌آموز کشته و زخمی شده‌اند.

تا هنوز مسؤولیت حمله انتحاری شام روز گذشته را کسی بر عهده نگرفته، اما احتمال زیاد دارد که توسط گروۀ تروریستی داعش یا دولت اسلامی صورت گرفته‌ باشد.