گزارش‌ها از غرب افغانستان می‌‍رسانند که یک ملا امام پس از برکنار شدنش توسط ریاست حج و اوقاف ولایت هرات، بخش‌های از یک مسجد را تخریب کرده‌است.

مسؤولان در ریاست حج و اوقاف ولایت هرات می‌گویند، این ریاست ملا عبدال‌فتاح نیک‌نام را که مسؤولیت امامت مسجد منطقۀ نمبر یک آن ولایت را بر عهده داشت، بر اساس شکایت مردم برکنار کرده که سپس دست به تخریب مسجد زده‌است.

به اساس اطلاعات به دست رسیده، ملا مسجد بخش‌های از منزل دوم مسجد را تخریب کرده و گفته‌است که این طبقه را به پول شخصی‌اش ساخته‌است.

گفتنی‌ست که این اقدام از سوی ملا امام، نیمه‌های شب گذشته رخ داده‌است.

در عین زمان، تصاویرهای رسیده به ما نشان می‌دهند ملا امام مسجد درب، پنجره، ساکت‌های برق، اسپیکر، بلندگو و فرش‌ها نیز با خود برده‌اند.